DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri * SBUS   314 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeleri ve Türkiyenin üyelik sürecini incelemektir. Bu çerçevede, dönem boyunca bu derste, Türkiyenin ve ABnin, Türkiye-AB ilişkileri konusundaki sorunlara yaklaşımları ele alınarak öğrencilere Türkiye-AB ilişkilerinin tüm yönleri öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders, lisans öğrencilerine, Türkiye AB İlişkilerindeki gelişmeler ve Türkiyenin üyelik süreci perspektifi konusunda eleştirel bir analiz çerçevesi sunar. 1963 yılında Türkiye -AB tarafları arasında gerçekleştirilen Ortaklık Anlaşması itibariyle süreci irdeleyecektir. Türkiyenin ABye kabulü yolunda Türkiye ile AB arasındaki temel ekonomik ve siyasi konuları inceleyecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihsel Perspektiften Türkiye-AB İlişkileri Yok
2 Türkiye- AB İlişkilerinin Yasal Çerçevesi Kaynak okuma, odev hazirlama
3 Türkiye- AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutları Kaynak okuma
4 Türkiye- AB İlişkilerinin Siyasal Yönleri Kaynak okuma
5 Türkiye- AB İlişkilerinin Güvenlik Boyutu Kaynak okuma, odev hazirlama
6 Türkiye- AB İlişkilerinde Kimlik Sorunu Kaynak okuma, odev hazirlama
7 Türkiye- AB İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu Kaynak okuma
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 Türkiyenin AB Üyeliğine Almanyanın Yaklaşımı Kaynak okuma, sunum hazırlama
10 Türkiyenin AB Üyeliğine Fransanın Yaklaşımı Kaynak okuma, sunum hazırlama
11 Türkiyenin AB Üyeliğine İngilterenin Yaklaşımı Kaynak okuma, sunum hazırlama
12 Türkiyenin AB Üyeliğine Avrupa Parlamentosunun Yaklaşımı Kaynak okuma, sunum hazırlama
13 Türkiyenin AB Üyeliğine Avrupa Komisyonunun Yaklaşımı Kaynak okuma, sunum hazırlama
14 Üyelik Müzakereleri Kaynak okuma, sunum hazırlama
15 Genel değerlendirme Kaynak okuma
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar