DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Din ve Siyaset SBUS   316 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.AYŞE DUYGU TANRIVERDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Batı ve doğu dünyasında tarih boyunca din siyaset ilişkisinin felsefi, toplumsal gelişimi konusunda öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Birçok bölge ve din hakkında okumalar yapılıp din ile demokrasi, diktatörlük, çatışma ve insan gelişimi arasındaki ilişki hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgi edinir.
2) İran ve Irak'ta din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
3) Hıristiyanlığın temel prensipleri hakkında bilgi edinir.
4) Polonya ve Kuzey İrlanda'da din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
5) Amerika Birleşik Devletleri'nde din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
6) Yahudiliğin temel prensipleri hakkında bilgi edinir.
7) İsrail'de din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
8) Hinduizmin temel prensipleri hakkında bilgi edinir.
9) Hindistan'da din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
10) Budizm'in temel prensipleri hakkında bilgi edinir.
11) Tayland ve Japonya'da din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
12) Çin'de din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
13) Reform döneminde din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
14) Aydınlanma dönemini ve sonrasında din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.
15) Günümüz dünyasında din ve siyaset ilişkisi hakkında bilgi edinir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İslam'ın Temel Prensipleri Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 İran ve Irak'ta Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Hıristiyanlığın Temel Prensipleri Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Polonya ve Kuzey İrlanda'da Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Amerika Birleşik Devletleri'nde Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Yahudiliğin Temel Prensipleri Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 İsrail'de Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Hinduizmin Temel Prensipleri Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Hindistan'da Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Budizmin Temel Prensipleri Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Tayland ve Japonya'da Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Çin'de Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Reform Döneminde Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Aydınlanma Döneminde Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Aydınlanma Sonrası Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Günümüzde Din ve Siyaset İlişkisi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar