DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Örgütler * SBUS   401 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.MEHMET EMİN ERENDOR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antik dönemden başlamak üzere örgütlenme nedenleri, ihtiyacı, gerekçelerinden başlamak üzere modern devlet olma sürecinde,savaş dönemlerindeki gelişmeler ve örgütlenmede yaşanan değişim ve gelişmeler anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği
Antik Yunandan başlamak üzere ilk örgütlenmelerden ve nedenlerinden başlanıyor. Sonrası Avrupadaki anlaşmaların vekilisenin etkisi inceleniyor. Ardından Avrupada ve bölgesel yapılanmalar dikkatlice inceleniyor. Son olarak 2 Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan modern örgütlenmeler ve uluslararası sorunlara yaklaşımları içeriği oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Dersi. Dersin içeriğini sunmak kaynakçalar hakkında bilgi vermek ve ders içeriği görüşmek
2 Mezopotamya döneminde ilk işbirlikleri ilgili bölümleri okumak,anlamak
3 Antik yunanda site birlikleri ilgili bölümleri okumak,anlamak
4 Roma dönemi bölgesel işbirliği ve Pax Romana ilgili bölümleri okumak,anlamak, odev
5 Modern Devletin doğuşu ve Avrupa ilgili bölümleri okumak,anlamak, odev
6 Viyana sözleşmesi sonrasında Avrupa da örgütlenme türleri ilgili bölümleri okumak,anlamak, odev
7 Ticari işbirlikleri ve örgütlenme ilgili bölümleri okumak,anlamak
8 Ara Sınav YAZILI ARA SINAV
9 Teknik örgütlenme ilgili bölümleri okumak,anlamak
10 Siyasi örgütlenme ilgili bölümleri okumak,anlamak, odev
11 Cemiyet-i akvam ve BM ilgili bölümleri okumak,anlamak
12 BM ve alt uzmanlık kuruluşları ilgili bölümleri okumak,anlamak
13 BM ve alt uzmanlık kuruluşları ilgili bölümleri okumak,anlamak
14 Güvenlik örgütleri : NATO ve AGİT ilgili bölümleri okumak,anlamak, odev
15 Ekonomik Örgütler : AB, ŞİÖ, G-8 , D-20, OECD ilgili bölümleri okumak,anlamak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sinava hazirlik

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar