DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar * SBUS   403 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN SELCEN ÖZMELEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, uluslararası siyasetin temel ve güncel sorun ve problemlerini tarihsel bağlamı içerisinde incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste uluslararası politikanın temel dinamikleri ve önemli olayları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası politikanın dinamikleri Kaynak okuma
2 Uluslararası politikanın dinamikleri Kaynak okuma
3 Çevre sorunları Kaynak okuma
4 Askeri sorunlar (global, örn: Bush doktrini) Kaynak okuma
5 Askeri meseleler (bölgesel, örneğin İran'ın nükleer programı) I Kaynak okuma
6 Askeri meseleler (bölgesel, örneğin 2003 Irak Savaşı) II Kaynak okuma
7 Kültürel meseleler Kaynak okuma
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 İnsan hakları ve insancıl müdahale I Kaynak okuma
10 İnsan hakları ve insancıl müdahale II Kaynak okuma
11 Küreselleşme: sosyo-ekonomik ve politik yönleri - Güneyden bakış Kaynak okuma
12 Uluslararası düzen ve Büyük Güç kavramları: ABD ve Rusya Kaynak okuma
13 Uluslararası düzen ve Büyük Güç kavramları: Çin ve Hindistan Kaynak okuma
14 Cinsiyet meseleleri Kaynak okuma
15 Söylem Analizi Kaynak okuma
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar