DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Petrol, Su ve Savaş * SBUS   409 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.ASLI ILGIT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere tarihsel bilgi ve analitik düşünme yeteneği sağlayarak öğrencilerin petrol ve su politikalarının karmaşık dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders, dünyanın farklı bölgelerinde bu iki kaynak için yapılan çatışmaların sebepleri, dinamikleri ve sonuçlarını tartışarak tarihi ve günümüz petrol ve su politikalarına kapsamlı bir giriş sunmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Anlatım ve Tartışma
2 Başlangıç: Pennsylvania, A.B.D. ve 1 Dünya Savaşı Anlatım ve Tartışma
3 İki Savaş Arası Dönem: Latin Amerika ve Orta Doğu Anlatım ve Tartışma
4 2 Dünya Savaşı ve Sonrası: Japonya ve Almanya Anlatım ve Tartışma
5 Milli Petrol Şirketleri Anlatım ve Tartışma
6 Devletler, Şirketler ve OPEC Anlatım ve Tartışma
7 1970ler, 1980ler, ve 1990larda Enerji Krizleri Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav Sınav
9 Su: Uygarlık ve Sorunlar Anlatım ve Tartışma
10 Ortadoğuda Su Sorunları I Anlatım ve Tartışma
11 Ortadoğuda Su Sorunları I Anlatım ve Tartışma
12 Asya ve Afrikada Su Sorunları Anlatım ve Tartışma
13 Şirketler Toplumlara Karşı Anlatım ve Tartışma
14 Su Yönetiminde Hakim Yaklaşımlar; Çatışma mı İşbirliği mi Anlatım ve Tartışma
15 Değerlendirme Anlatım ve Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar