DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler * SBUS   411 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininde ana akım kuramlara eleştiren ve yerleşik kavramları yeniden formüle eden feminist kuramları tanıtmaktır. Derste Feminist Uİ kuramlarının toplumsal cinsiyet temelinde incelediği ve yeniden tanımladığı güvenlik, savaş ve barış, militarizm, dış politika, neo-liberal ekonomik küreselleşme, göçün kadınlaşması ve uluslararası örgütler ve küresel toplumsal cinsiyet normları gibi konular incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, 1980lerin sonlarından itibaren Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininde ana akım kuramlara eleştiri getiren ve yerleşik kavramları yeniden formüle eden feminist kuramlar (liberal feminist, inşacı feminist, sosyalist feminist, eleştirel feminist, postyapısalcı ve postkolonyal feminist) incelenecektir. Derste ayrıca, Feminist Uİ kuramlarının toplumsal cinsiyet temelinde incelediği/eleştirdiği/yeniden tanımladığı güvenlik, güç, egemenlik, devlet, savaş, militarizm, dış politika, neo-liberal ekonomik küreselleşmede iş hayatının, yoksulluğun ve göçün kadınlaşması ve uluslararası örgütler ve küresel toplumsal cinsiyet normları gibi konular da incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Andrew Heywood, Küresel Siyasette Toplumsal Cinsiyet,in Heywood, Küresel Siyaset, Adres Yayınları, bölüm 17.
2 Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler Andrew Heywood, Küresel Siyasette Toplumsal Cinsiyet,in Heywood, Küresel Siyaset, Adres Yayınları, bölüm 17.
3 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Siyaset Andrew Heywood, Küresel Siyasette Toplumsal Cinsiyet,in Heywood, Küresel Siyaset, Adres Yayınları, bölüm 17.
4 Uluslararası İlişkilerde Feminizmler I Özlem Tür ve Çiğdem Aydın Koyuncu, Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları, Uluslararası İlişkiler, 7, 26 (2010): 3-24.
5 Uluslararası İlişkilerde Feminizmler II Özlem Tür ve Çiğdem Aydın Koyuncu, Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları, Uluslararası İlişkiler, 7, 26 (2010): 3-24.
6 Feminist Bakış Açısıyla Savaş, Barış ve Güvenlik I Çiğdem Aydın-Koyuncu, Feminist Uİ Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No.1., 2012.
7 Feminist Bakış Açısıyla Savaş, Barış ve Güvenlik II Çiğdem Aydın-Koyuncu, Feminist Uİ Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No.1., 2012.
8 Ara Sınav Andrew Heywood, Küresel Siyasette Toplumsal Cinsiyet,in Heywood, Küresel Siyaset, Adres Yayınları, bölüm 17.
9 Toplumsal Cinsiyet, Savaş ve Militarizm: Feminist Yaklaşımlar II Rubina Saigol, Militarizasyon, Ulus ve Toplumsal Cinsiyet: Şiddetli Çatışma Alanları Olarak Kadın Bedenleri, Ayşe Gül Altınay (Der.), Vatan, Millet, Kadınlar, shf.. 227-259.
10 Barış Operasyonları: Feminist Yaklaşımlar Mehmet Evren Eken, Feminizm, Maskülinite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ramazan Gözen (Der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, 2015.
11 İnsani Güvenliğe Feminist Yaklaşımlar Çiğdem Aydın-Koyuncu, Feminist Uİ Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No.1., 2012.
12 Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Ekonomi Politik Jennifer Lobasz, Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking, Security Studies 18, 2 (2009), pp.319-344.
13 Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Yönetişim Shirin Rai, Gendering Global Governance, International Feminist Journal of Politics 6.4 ( 2004) 579-601.
14 Kadınların Küresel Arenada Aktivizmi Myra M.Ferree, Globalization and Feminism: Opportunities and Obstacles for Activism in the Global Arena in Ferree and Tripp (eds), Global Feminism, 2006, C.Eschle and B.Maiguashca, Making Feminist Sense of the Global Justice Movement, chps 1, 2.
15 Genel Değerlendirme Değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar