DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Göç Siyaseti * SBUS   413 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fulya MEMİŞOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFULYA MEMİŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin devletler ve uluslararası aktörlerin göç ve iltica alanında geliştirdikleri politikalarla ilgili kavramsal, teorik ve pratik bilgi edinmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders uluslararası göç ve iltica alanında çeşitli teoriler, kavramlar ve güncel konulara değinmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Göç: Tanımlar ve Kavramlar Detaylı haftalık okuma listesi öğrencilere ilk hafta verilecektir
2 Uluslararası Göç ve Teorik Yaklaşımlar I: Uluslararası göçün nedenleri
3 Uluslararası Göç ve Teorik Yaklaşımlar II: Göçün sürdürülebilirliği
4 Zorunlu göç: mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler
5 Uluslararası göç yönetimi: Birleşmiş Milletlerin rolü
6 Bölgesel göç yönetimi: Avrupa Birliği göç ve iltica politikası
7 Küresel göç konuları: göç, kalkınma ve güvenlik
8 Küresel göç konuları: göçmen kaçakçılığı, insan ticareti
9 Vize sınavı /Araştırma ödevi ara değerlendirmesi
10 Küresel göç konuları: kriz zamanlarında göç yönetimi
11 Türkiye'de göç politikalarının tarihsel gelişimi
12 Türkiye'de güncel göç politikaları I
13 Türkiye'de güncel göç politikaları II
14 Göçmenler ve mülteciler açısından uluslararası göç dinamikleri
15 Göç yönetimi: entegrasyon ve uyum politikaları
16-17 Araştırma ödevi sunumları ve final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar