DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Avrupa Devlet Sistemi ve Osmanlı Diplomasisi SBUS   419 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.AYŞE DUYGU TANRIVERDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı klasik Osmanlı diplomasisinin özellikle Westphalia Barış Antlaşmasının ardından Avrupa devlet sistemindeki gelişmelerle nasıl şekillendiğini ve tepki verdiğini incelemektir. Bu uyum sağlama kapasitesinin Osmanlı devleti sistemine olan etkisi de tartışılacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders İmparatorluğun yok oluşuna kadar geçen süreçte Avrupa Devlet Sistemindeki gelişmeler ışığında Osmanlı diplomasisindeki değişimleri ve devamlılıkları incelemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osmanlı diplomasisinin temel özellikleri hakkında bilgi edinir
2) Avrupa devlet sisteminin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi edinir
3) Diplomasinin iç ve dış gelişmeler tarafından nasıl şekillendiği hakkında bilgi edinir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Kaynak okuma Anlatım
2 Osmanlı İmparatorluğundaki devlet ve toplum yapısına genel bir bakış Kaynak okuma Anlatım
3 Klasik dönemde Osmanlı diplomasisi Kaynak okuma Anlatım
4 Avrupa devlet sisteminin oluşumu Kaynak okuma Anlatım
5 Westphalia Barış Antlaşması ve yeni bir Avrupanın ortaya çıkışı Kaynak okuma Anlatım
6 Fransız devrimi ve takip eden savaşlar; Avrupadaki devletlerin yapılarına etkileri Kaynak okuma Anlatım
7 Avrupada Osmanlı etkisininin gerilemesi Kaynak okuma Anlatım
8 Ara sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Avrupa Uyumunun yükselişi ve gerilemesi Kaynak okuma Anlatım
10 Doğu Sorunu Kaynak okuma Anlatım
11 Balkanlarda milliyetçi hareketler Kaynak okuma Anlatım
12 Sürekli Diplomasiye Geçiş Kaynak okuma Anlatım
13 Osmanlı Diplomasisinde Paşalar Dönemi Kaynak okuma Anlatım
14 II. Abdülhamid döneminde diplomasi Kaynak okuma Anlatım
15 Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında son diplomatik hamleler Kaynak okuma Anlatım
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar