DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi * PFS   413 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kamu kesiminin genel ekonomideki yerini ve kamu hizmetleri ve kamu harcamalarına ilişkin kavram ve teorilerini öğretmek ve analiz etme yeteneğini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Genel olarak devlet kavramı, klasik ve modern devletin görevleri, Maliye ve finans kelimeleri ve bunları öğrenmenin önemi; maliye ilminin konusu ve tarihçesi; maliye ilminin tanımı ve diğer ilim dallarıyla ilişkisi 3 Milli ekonomi içerisinde kamu kesiminin yeri 4 Ekonomik süreç içerisinde devletin rolü: Dağıtım fonksiyonu 5 Ekonomik süreç içerisinde devletin rolü: İstikrar fonksiyonu 6 Kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetler: Tam kamusal mal ve hizmetler, özel mal ve hizmetler,Kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetler: Yarı kamusal mal ve hizmetler, doğal tekel malları, erdemli mallar, Kamu Harcamaları: Tanımı,özellikleri, özel harcamalardan farkları,Kamu harcamalarının artışı, Wagner Kanunu, Wagner Kanunu'nu destekleyen ve eleştiren görüşler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliye ilmine ilişkin genel açıklamalar: Konusu, maliye ilminde kullanılan metot, yaklaşımlar ve ilim dalları ile ilişki Derse gelmeden konuları okuyunuz
2 Piyasa ekonomisinden beklentiler ve piyasaya ekonomisinin başarısızlığı Derse gelmeden konuları okuyunuz
3 Devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve şekilleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
4 Kamu ekonomisinin özellikleri ve işleyişi Derse gelmeden konuları okuyunuz
5 Kamusal mallar teorisi: Kamusal malların özellikleri, dışsallık kavramı ve türleri. Derse gelmeden konuları okuyunuz
6 Kamusal mallarda arz, talep ve fiyatlandırma Derse gelmeden konuları okuyunuz
7 Kamu harcamalarına ilişkin görüşler ve kamu harcamalarının özellikleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Kamu harcamalarında artış: Nedenleri ve kamu harcamalarında artışı açıklayan yaklaşımlar Derse gelmeden konuları okuyunuz
10 Kamu harcamalarında genişlik ve sınır sorunu Derse gelmeden konuları okuyunuz
11 Kamu harcamalarının sınıflandırılması: Çeşitli sınıflandırma şekilleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
12 Reel ve transfer harcamaların türleri Derse gelmeden konuları okuyunuz
13 Kamu harcamalarında verimlilik Derse gelmeden konuları okuyunuz
14 Kamu harcamaların ekonomik etkileri: Tam istihdam, fiyat istikrarı, çarpan ve hızlandıran etkileri Derse gelmeden konuları okuyunuz
15 Konu tekrarı Derse gelmeden konuları okuyunuz
16-17 Final yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar