DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güvenlik ve Terör * SBUS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.MEHMET EMİN ERENDOR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders güvenlik kavramına olan farklı yaklaşımları tanıtmayı ve uluslararası güvenlik alanında terörizm konusunun doğuşu, gelişimi ve günümüzdeki rolü hakkında kapsamlı bir tartışma hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Çatışmalar ve savaşlar dünya siyasetinin kalıcı birer parçası olsa da, güvenlik kavramı sürekli bir değişim halindedir. Bu seminere, uluslararası güvenlik konusundaki ana kavramsal ve kuramsal tartışmaları ele alarak başlayıp spesifik bir siyasi şiddet biçimi ve güvenlik sorunu olan terörizm üzerine odaklanacağız. Seminerde, terörizmin tanımı, evrimi, nedenleri, yöntemleri, çeşitleri kavramsal ve vaka eksenli bir bakış açısı ile ele alınacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Anlatım ve Tartışma
2 Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı Anlatım ve Tartışma
3 Güvenlik -II Anlatım ve Tartışma
4 Savaşın Evrimi ve 21. Yüzyılda Savaş ve Barış; Haklı Savaş Anlatım ve Tartışma
5 Küresel Güvenlik Kompleksi Anlatım ve Tartışma
6 NATOnun Dönüşümü Anlatım ve Tartışma
7 NATOnun Dönüşümü Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav Anlatım ve Tartışma
9 NATOnun Dönüşümü Anlatım ve Tartışma
10 Terörizm Anlatım ve Tartışma
11 Terörizm Anlatım ve Tartışma
12 Tarihsel Süreç Sunum
13 Türleri ve Sebepleri Sunum
14 Terörle Mücadele Sunum
15 Terörle Mücadele Anlatım ve Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar