DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye-ABD İlişkileri * SBUS   406 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Osmanlı İmp ile ABD ilişkisinin 1830 dan başlamak üzere bugüne kadar siyasi, ekonomik , ticari ve askeri işbirliğini öğretmektir.
Dersin İçeriği
1800lerin başında ilk Osmanlı ABD bağlantısı, 1830-1862 yıllarındaki Ticaret Anlaşmaların tanımlanması; her 2 anlaşmanın arasındaki farkları ve benzerlikleri , 2.Dünya Savaşı Sonrası TR ABD devletleri arasındaki İkili Anlaşmaları ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi çoklu işbirliği, önemli kilometre taşları ve 2000li yıllarda yaşanan sorunlar ve uyumlu tutumlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği ve metodolojisi hakkında giriş dersi Derse katılım
2 1830larda ABD gemilerinin ilk ticari ilişkiler ve Akdenize girmeleri Okuma
3 Osmanlı-Amerikan ticari ilişkileri Okuma
4 Dünya Savaşlarında Türk ABD ilişkileri Okuma
5 2 Dünya Savaşı sonrası Truman doktrini ve Marshall planı Okuma
6 2 Dünya Savaşı sonrası Truman doktrini ve Marshall planı Okuma
7 Türk Amerikan Savunma Ortaklığı Okuma
8 Vize Sınava Hazırlık
9 Türk Amerikan ortaklığında ziraat ve eğitim konularının yeri Okuma
10 Türk Amerikan Ortaklığındaki kriz dönemleri Okuma
11 Türk Amerikan Ortaklığındaki kriz dönemleri Okuma
12 Türk Dış Politikasında ABD nin yeri ve etkisi Okuma
13 1980lerde Türk ABD ilişkileri Okuma
14 1990larda Türk Amerikan ilişkileri Okuma
15 2000lerde Türk Amerikan ilişkileri Okuma
16-17 Final Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar