DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Avrupa Bütünleşmesi Konuları * SBUS   412 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fulya MEMİŞOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFULYA MEMİŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin AB'de yönetim, AB politikaları ve kurumları konularında teorik, kavramsal ve pratik bilgilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders Avrupa bütünleşme süreci alanında çeşitli teorik, kavramsal ve güncel konulara yoğunlaşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Avrupa bütünleşmesi tarihsel süreç Haftalik detayli okuma listesi birinci haftada ogrencilere verilecektir
2 Avrupa bütünleşmesi teorileri I
3 Avrupa bütünleşmesi teorileri II
4 Avrupa Birliği kurumları ve AB politika yapımı süreci I
5 Avrupa Birliği kurumları ve AB'de politika yapımı süreci II
6 Avrupa Birliği genişleme politikası I
7 Avrupa Birliği genişleme politikası II
8 Vize sınavı
9 Avrupa Birliği insan hakları politikası
10 Avrupa Birliği komşuluk politikası
11 Avrupa Birliği dış ve güvenlik politikası
12 Avrupa Birliği ve sivil toplum
13 Avrupa Birliği göç politikası
14 Avrupa Birliği ve küresel politikalar
15 Öğrenci sunumları I
16-17 Öğrenci sunumları II ve final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar