DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Siyaset ve Toplum SBUS   416 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sporun siyaset ve toplumsal olaylarla ilişkisini inceleyerek evrensel bir düzlemde sporun yerini tartışmak
Dersin İçeriği
Sporun siyaset ve sosyal olaylarla ilgisini gösteren kitap ve belgeselleri inceleyecek, olimpiyat tarihinde yer etmiş uluslararası olayları değerlendirecek okumalar ve sunumlar içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilgileri okur ve öğrenir, teorik yaklaşımlarla düşünür.
2) Sorun belirleme ve çözme becerileri kazanır.
3) Spor ile siyaset ilişkisini tanır.
4) Analitik düşünme, Ekonomik ve politik sorgulama becerileri kazanır.
5) Yazma ve araştırma becerileri kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spor ve Modernite Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Küreselleşme, Milliyetçilik ve Sporda Siyaset Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Irk, Kolektif Kimlik ve Spor Dünyası Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kadın Sporunun Gelişimi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sporun Önemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sporun Megabusiness modeli Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Olimpiyat Tarihi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Sporda Sapma: Doping, Hile ve Yolsuzluk Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sporda Şiddet Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Toplumsa Cinsiyet ve Spor Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sosyal Sınıf ve Spor Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Spor ve Ekonomi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sporun Siyasi Değeri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Gelecekte Spor Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar