DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi * IKS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Türkiye'de sermaye birikimi ve sermayenin nasıl kullanıldığı sorusu etrafında tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine oturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı,Türkiye ekonomisinin,tarihsel ve yapısal ögeleriyle bir bütünlük içinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin iktisat tarihi, ekonomi politikalarındaki dönüşümle belirlenen dönemler bazında; toplumsal gelişme, ulusal gelir,bölüşüm, genel denge,dünya ekonomisi ile ilişkiler, sosyoekonomik makro göstergelerle incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine Kalan Ekonomik Yapı Ders Kitapları ve ders notları
2 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Yılları Ders Kitapları ve ders notları
3 1930'lu Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Ders Kitapları ve ders notları
4 Devletçilik dönemi, sermaye birikimi kaynakları Ders Kitapları ve ders notları
5 1950'li Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Ders Kitapları ve ders notları
6 Savaş sonrası dönemde sermaye birikimi ve sektörel gelişmeler Ders Kitapları ve ders notları
7 1960'lı yıllar ve Planlı ekonomi Ders Kitapları ve ders notları
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Kalkınma Planları Ders Kitapları ve ders notları
10 1980'li Yıllar ve Ekonomik Dönüşüm Ders Kitapları ve ders notları
11 1980 Sonrası Para Politikası Ders Kitapları ve ders notları
12 1980 Sonrası Kamu Kesimi Ders Kitapları ve ders notları
13 Sektörel Gelişmeler Ders Kitapları ve ders notları
14 Güncel Ekonomik Veriler Işığında Türkiye Ekonomisine Genel Bakış Ders Kitapları ve ders notları
15 Genel Değerlendirme Ders Kitapları ve ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar