DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anayasa Hukuku IIBF   106 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anayasa hukukun genel prensipleri , Anayasa ve anayasacılık kavramları, devlet kuramı devlet şekilleri, hükümet sistemleri,demokrasi kavramı ve kullanılış biçimleri, Anaysa yargısı,temel hak ve hürriyetler konularında öğrencilerin ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Anayasa kavramı, anayasa türleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu, anayasa yargısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anayasa kavramını açıklamak.
2) Maddi ve şekli anlamda anayasa kavramını tanımlamak
3) Anayasa türlerini tanımlayabilmek
4) Tarihsel süreçte anayasacılık hareketlerini açıklamak
5) Anayasa yapım usullerini açıklamak
6) Devlet kavramını hukuki boyutuyla tanımlamak
7) Farklı hükümet sistemlerini tanımlamak ve karşılaştırmak
8) Demokrasi kavramını tanımlamak, farklı demokrasi tiplerini betimlemek
9) Siyasi parti kavramını açıklamak ve parti sistemlerini sınıflandırmak
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal düzen ve devlet kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Siyasal İktidarın tanımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Siyasal iktidarın meşruluğu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Devlet işlemleri, Anayasacılık hareketleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Anayasa kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Anayasa hukukunun kaynakları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Devlet biçimleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sinava hazirlik Yazılı Sınav
9 Siyasal Sistemler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Demokrasi kavramı ve demokrasi modelleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Siyasal Partiler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Seçim kavramı ve Seçim sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Erkler ayrılığı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hükümet sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hükümet sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sinava hazirlik Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar