DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Din Psikolojisi EDA   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Asım YAPICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN KAYIKLIK1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dini yaşayışın psikolojik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin İçeriği
Din psikolojisinin tanımı, konusu, amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, din psikolojsi tarihi , dinin tanımı ve boyutları, dindarlık, dindarlık tipleri ve türleri, ibadet ve dua,bireysel dindarlığın psikolojik kaynakları, bireysel gelişim evreleri ve dini yaşam, dinsel gelişim, dini şüphe ve inançsızlık, günah ve tövbe, din değiştirme, dinin gündelik hayata etkisi, kişilik ve dinsel yaşam, din ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler, tasavvuf psikolojisi, modern dünyada din ve dindarlık.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik yaklaşımın ne olduğunu bilir.
2) Psikolojik yaklaşımın ne olduğunu bilir.
3) Bu yaklaşımı din vb. değişik fenomenlere uygulayabilir.
4) Bu yaklaşımı din vb. değişik fenomenlere uygulayabilir.
5) Din ile diğer fenomenler arasındaki ilişkileri bilir.
6) Din ile diğer fenomenler arasındaki ilişkileri bilir.
7) Din ile diğer fenomenler arasındaki ilişkileri bilir.
8) Dini hayatı etkileyen unsurları bilir.
9) Dini hayatı etkileyen unsurları bilir.
10) Dini hayatı etkileyen unsurları bilir.
11) Dinin psiko-sosyal fonksiyonlarını bilir.
12) Dinin psiko-sosyal fonksiyonlarını bilir.
13) Dini gelişimin takip ettiği süreçleri bilir.
14) Dini gelişimin takip ettiği süreçleri bilir.
15) Dinsel değişimi kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1-İslam Dini´´nin temel kavramları, kaynakları, esasları, değerleri ve felsefesini tanımlar.
X
2
2-Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklar.
X
3
3-İslam Tarih ve Medeniyetinin oluşum ve gelişim süreçlerini açıklar.
4
4-Dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesini sağlar.
X
5
5-Öğrencilerin farklı din ve inanışları tanımalarına rehberlik eder.
X
6
6-Temel dini metinleri okur, açıklar ve yorumlar
7
7-Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.
X
8
8-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
9
9-Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
X
10
10-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
11-Öğrencilerin dinin tarih içindeki gelişimini fark edebilmelerini sağlar.
X
12
12-Öğrencilerin din-vahiy-akıl-bilim ilişkisini kavramalarına rehberlik eder.
X
13
13-Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dinin, milli birlik ve bütünlüğünün, barış ve uzlaşma kültürünün oluşmasına katkısını içeren alternatif etkinlikler yapar.
X
14
14-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, materyal ve kaynaklar, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanır.
X
15
15-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikoloji, Din, Din Psikolojisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
2 Din Psikolojisinin Tarihsel Gelişimi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Bireysel Gelişim Dönemleri ve Dinsel Yaşayış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Bireysel Gelişim Dönemleri ve Dinsel Yaşayış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 İbadet ve Dua Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
8 ARA SINAV I
9 İnanç, iman, şüphe, inançsızlık, ateizm Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Kişilik ve Dinsel Hayat Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Dini Değişim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Tasavvuf Psikolojisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 Modern Dünyada Din ve Dindarlık Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Ruh Sağlığı ve Din Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Ruh Sağlığı ve Din Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar