DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Bilimine Giriş MB   101 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.ŞEMSEDDİN KOÇAK1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerde eğitimin temel kavramları, öğretmenlik mesleği ve eğitimle diğer kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda genel bir anlayış oluşturma amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Eğitimde temel kavramlar, öğretmenlik mesleği ve meslekleşme koşulları, okul ve sınıf ortamı, eğitimin temelleri, yirmi birinci yüzyıl eğitiminde yeni yönelimler, Kitle iletişim araçları ve eğitim, Türk eğitim sisteminin sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimle ilgili temel kavramları (eğitim, öğretim,öğrenme vb.) tanımlar
2) Eğitimle ilgili temel kavramlar arasındaki farklılıkları kavrar
3) Öğretmenlik mesleğini, meslekleşme koşullarını ve özelliklerini kavrar
4) Öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri açıklar
5) Eğitimin psikolojik,sosyal,ekonomik, felsefi ve hukuksal temellerini analiz eder
6) Eğitimde ve öğretimde öğretmenin görev ve sorumluluklarını kavrar
7) Türk eğitim sistemindeki yeni eğilimleri kavrar
8) Türk eğitim sisteminin sorunlarını değerlendirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1-İslam Dini´´nin temel kavramları, kaynakları, esasları, değerleri ve felsefesini tanımlar.
2
2-Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklar.
3
3-İslam Tarih ve Medeniyetinin oluşum ve gelişim süreçlerini açıklar.
4
4-Dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesini sağlar.
5
5-Öğrencilerin farklı din ve inanışları tanımalarına rehberlik eder.
6
6-Temel dini metinleri okur, açıklar ve yorumlar
7
7-Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.
8
8-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
9
9-Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
10
10-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
11-Öğrencilerin dinin tarih içindeki gelişimini fark edebilmelerini sağlar.
12
12-Öğrencilerin din-vahiy-akıl-bilim ilişkisini kavramalarına rehberlik eder.
13
13-Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dinin, milli birlik ve bütünlüğünün, barış ve uzlaşma kültürünün oluşmasına katkısını içeren alternatif etkinlikler yapar.
14
14-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, materyal ve kaynaklar, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanır.
15
15-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimin tanımı, anlamı ve ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
2 Eğitimin tanımı, anlamı ve ilgili temel kavramlar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Öğretmenlik mesleği, genel özellikleri, ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme süreci Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Öğretmenlik mesleği, genel özellikleri, ülkemizde ve dünyada öğretmen yetiştirme süreci Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Etkili bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki ve kişisel özellikler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Okul ve sınıf ortamı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 ARA SINAV
8 Eğitimin temelleri (psikolojik, sosyal,ekonomik,felsefi,hukuksal) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
9 Eğitimin temelleri (psikolojik, sosyal,ekonomik,felsefi,hukuksal) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Eğitimin temelleri (psikolojik, sosyal,ekonomik,felsefi,hukuksal) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Yirmi birinci yüzyıl eğitiminde yeni eğilimler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Kitle iletişim araçları ve eğitim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Türk eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 FİNAL SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sönmez,V.(2009). Eğitim Bilimine Giriş,Ankara: Anı Yayıncılık