DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi * MB   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Sencer ÖZSEZER
Dersi Verenler
Doç. Dr.ŞEMSEDDİN KOÇAK1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarını sınıf yönetimi ve disiplini konusunda bilgilendirmek, diğer meslek derslerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamında etkili yönetim amacıyla nasıl kullanabileceklerini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Disiplin problemlerinin sürekliliği, Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri, Sınıf içi kurallar, Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi, Öğretmen-Öğrenci iletişimi, Sınıfta Motivasyon, Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları, Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları, Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk, Okul yöneticileri ile ilişkiler, Ana-Baba ile ilişkiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1-İslam Dini´´nin temel kavramları, kaynakları, esasları, değerleri ve felsefesini tanımlar.
2
2-Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklar.
3
3-İslam Tarih ve Medeniyetinin oluşum ve gelişim süreçlerini açıklar.
4
4-Dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesini sağlar.
5
5-Öğrencilerin farklı din ve inanışları tanımalarına rehberlik eder.
X
6
6-Temel dini metinleri okur, açıklar ve yorumlar
7
7-Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.
X
8
8-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
9
9-Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
X
10
10-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
11-Öğrencilerin dinin tarih içindeki gelişimini fark edebilmelerini sağlar.
12
12-Öğrencilerin din-vahiy-akıl-bilim ilişkisini kavramalarına rehberlik eder.
13
13-Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dinin, milli birlik ve bütünlüğünün, barış ve uzlaşma kültürünün oluşmasına katkısını içeren alternatif etkinlikler yapar.
14
14-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, materyal ve kaynaklar, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanır.
15
15-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
2 Disiplin problemlerinin sürekliliği Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
3 Yeni teknolojilerin sınıf yönetimine etkileri Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
4 Sınıf içi kurallar Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
5 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi I Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
6 Sınıf içinde öğretme ve öğrenme ortamının düzenlenmesi II Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
7 Öğretmen-Öğrenci iletişimi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
8 Ara sınav
9 Sınıfta Motivasyon Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
10 Sınıfta istenmeyen davranışların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
11 Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
12 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların kaynakları Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
13 Öğrencilerin arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
14 Okul yöneticileri ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
15 Ana-Baba ile ilişkiler Ders kitabından ilgili üniteyi çalışma
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık