DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Malzemeleri * IMZ   206 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı malzemesi bileşenlerinin öğretilmesi, Yapı malzemelerinin kullanılması, Yapı malzemelerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Metaller, Polimerler ve Ahşap, Bağlayıcı Maddeler ve Çimento, Beton Karma Suyu, Beton Agregaları, Betonda Aranan Özelikler, Dış Etkilere Dayanıklılık, Beton Karışım Hesapları, Rötre, Sertleşmiş Beton Özellikleri, Katkı Maddeleri, Beton Üretim İşleri, İstatistik Kalite Denetimi, Özel Betonlar, Seramik ve Kagir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metaller İlgili Konular
2 Polimerler ve Ahşap İlgili Konular
3 Çimento İlgili Konular
4 Çimento İlgili Konular
5 Agregalar İlgili Konular
6 Agregalar İlgili Konular
7 Taze Betonda Aranan Özellikler İlgili Konular
8 Ara Sınav İlgili Konular
9 Beton karışım hesapları İlgili Konular
10 Beton karışım hesapları İlgili Konular
11 Rötre, Sertleşmiş Beton Özellikleri İlgili Konular
12 Katkı Maddeleri, Beton Üretim İşleri, İstatistik Kalite Denetimi İlgili Konular
13 Laboratuvar İlgili Konular
14 Laboratuvar İlgili Konular
15 Laboratuvar İlgili Konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili Konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İsmail Hakkı ÇAĞATAY, İNŞ-212 Yapı Malzemeleri Ders Notları, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı, 2012. Bekir Postacıoğlu, Beton, Cilt 1. Bağlayıcı Maddeler, Teknik Kitaplar Yayınevi, 1986. Bekir Postacıoğlu, Beton, Cilt 2. Agregalar, Beton, Teknik Kitaplar Yayınevi, 1986. Turhan Y. Erdoğan, Beton, Metu Press, 2003.