DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön bilgiler
2 Adi diferansiyel denklemler; Birinci mertebe ve birinci dereceden denklemler, Önceki dersin gözden geçirilmesi
3 Değişkenleri ayrılabilen denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
4 Değişkenleri ayrılabilen denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
5 Değişkenleri ayrılabilen denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
6 Homojen differential denklemler, Fonksiyonları lineer fakat homojen olmayan denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
7 Diferansiyel denklem çözümleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
8 Ara sınav Sınav
9 Diferansiyel denklem çözümleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
10 Diferansiyel denklem çözümleri Önceki dersin gözden geçirilmesi
11 Tam diferansiyel denklemler, İntegrasyon çarpanlı tam diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
12 Tam diferansiyel denklemler, İntegrasyon çarpanlı tam diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
13 Tam diferansiyel denklemler, İntegrasyon çarpanlı tam diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
14 Lineer ve Lineer türe indirgenebilen birinci mertebeden diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
15 Lineer ve Lineer türe indirgenebilen birinci mertebeden diferansiyel denklemler Önceki dersin gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Bronson, R., DİFERANSİYEL DENKLEMLER, Çeviri: H. H. Hacısalihoğlu, Nobel Kaplan, W., ELEMENTS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, Addison-Wesley