DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Yapıları 1 * IMS   427 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Recep YURTAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.RECEP YURTAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.RECEP YURTAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akarsu Morfolojisini Tanımlama ve Akarsu Düzenleme, Taşkın Koruma ve Geçiş Yapılarını Tasarlayabilme Becerilerini Kazanma
Dersin İçeriği
Akarsu Morfolojisi, Katı Madde Hareketi, Akarsu Düzenleme Yapıları, Taşkın Koruma Yapıları, Akarsu Geçiş Yapıları, Bağlamalar, Enerji Kırıcı Yapılar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su Yapıları: Giriş, Tarihçe, Gelişimi, Önemi yok
2 Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Önceki ders tekrarı
3 Akarsu Morfolojisi 1 Önceki ders tekrarı
4 Akarsu Morfolojisi 2 Önceki ders tekrarı
5 Akarsularda Katı Madde Hareketi 1 Önceki ders tekrarı
6 Akarsularda Katı Madde Hareketi 2 Önceki ders tekrarı
7 Akarsu Düzenleme Yapıları Önceki ders tekrarı
8 Ara Sınav Yok
9 Taşkın Koruma Yapıları Önceki ders tekrarı
10 Akarsu Geçiş Yapıları: Köprüler Önceki ders tekrarı
11 Akarsu Geçiş Yapıları: Menfezler Önceki ders tekrarı
12 Bağlamalar 1 Önceki ders tekrarı
13 Bağlamalar 2 Önceki ders tekrarı
14 Bağlamalar 3 Önceki ders tekrarı
15 Enerji Kırıcı Yapılar Önceki ders tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar