DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği 3 IMS   437 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zemin mekaniği hakkında detaylı bilgiye sahip olmak
Dersin İçeriği
Yüzeysel temellerde taban basıncı dağılımı Rijit ve bükülebilir temeller Konsolidasyon teorisi Konsolidasyon katsayısının logaritma zaman ve karekök zaman yöntemleriyle bulunması Zeminlerde drenajlı ve drenajsız yüklemeler Şev stabilitesi Zemin iyileştirme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel taban basıncı dağılımı hakkında bilgi
2) Rijit ve bükülebilir temeller hakkında bilgi
3) Konsolidasyon hakkında detalı bilgiye sahip olma
4) Zemin iyileştirme yöntemlerini öğrenme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzeysel temellerde taban basıncı dağılımı Ders notları
2 Yüzeysel temellerde taban basıncı dağılımı Ders notları
3 Rijit ve bükülebilir temeller Ders notları
4 Rijit ve bükülebilir temeller Ders notları
5 Konsolidasyon teorisi Ders notları
6 Konsolidasyon teorisi Ders notları
7 Konsolidasyon teorisi Ders notları
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 donatılı toprakarme yapılar Ders Notları
10 Zeminlerde drenajlı ve drenajsız yüklemeler Ders notları
11 Şev stabilitesi Ders notları
12 Zemin iyileştirme yöntemleri Ders notları
13 Zemin iyileştirme yöntemleri Ders notları
14 Zemin iyileştirme yöntemleri Ders notları
15 Zemin iyileştirme yöntemleri Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar