DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baraj çeşitleri ve yapılış amaçları Su yapıları-2
2 Hazne kısımları Su yapıları-2 dersi
3 Ölü hacmin hesaplanması Su yapıları-2 dersi
4 Aktif hacmin hesaplanması Su yapıları-2 dersi
5 Taşkın ötelenmesi ve taşkın hacminin belirlenmesi İleri Hidroloji dersi
6 Hava payının ve baraj yüksekliğinin hesaplanması Su yapıları-2 dersi
7 Dolusavak tasarımı Su yapıları-2 dersi
8 Ara Sınav İlk 7 Bölüm
9 Dolusavak hidrolik profilinin çizilmesi Su yapıları-2 dersi
10 Enerji kırıcı havuzun seçimi ve tasarımı Su yapıları-2 dersi
11 Toprak dolgu barajlar için şev stabilitesi analizi Su yapıları-2 dersi
12 Kemer baraj gövde enkesitinin belirlenmesi Su yapıları-2 dersi
13 Baraj gövdesi enkesitinin ölçekli çizimi Autocad programı
14 Barajn ölçekli plan görünümünün topğrafik harita üzerinde çizimi Su yapıları-2 dersi
15 Genel tekrar Bütün konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar