DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su yapıları 2 * IMP   412 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Recep YURTAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.RECEP YURTAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.RECEP YURTAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çok Amaçlı Baraj ve Baraj Haznelerini Planlayabilme ve Tasarlayabilme bilgisi ve pratiği kazandırma
Dersin İçeriği
Barajlar ve Baraj Hazneleri, Baraj Hazne Tasarımı, Baraj Gövde Tasarımı, Barajların Elemanları, Dolusavak Tasarımı, Derivasyon Tesisleri, Su Kuvveti Tesisleri, Su Alma Yapıları, Su Yapılarının Ekonomisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Barajlar ve Baraj Hazneleri Yok
2 Baraj Hazne Tasarımı: Aktif Hacim Önceki ders tekrarı
3 Baraj Hazne Tasarımı: Aktif Hacim Önceki ders tekrarı
4 Baraj Hazne Tasarımı: Aktif Hacim Önceki ders tekrarı
5 Barajlarda Gövde Tasarımı Önceki ders tekrarı
6 Dolgu Barajlar Önceki ders tekrarı
7 Ağırlık Barajlar Önceki ders tekrarı
8 Ara Sınav Yok
9 Kemer Barajlar Önceki ders tekrarı
10 Dolusavaklar Önceki ders tekrarı
11 Derivasyon Tesisleri Önceki ders tekrarı
12 Hidroelektrik Santral Tasarımı Önceki ders tekrarı
13 Su Kuvveti Tesisleri Önceki ders tekrarı
14 Su Alma Yapıları Önceki ders tekrarı
15 Su Yapılarının Ekonomik Analizi Önceki ders tekrarı
16-17 Dönem Sonu Sınavı Yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar