DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği IMP   420 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zemin Mekaniği hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Zeminle ilgili mühendislik problemleri; zeminin sınıflandırılması ve endeks özellikler; kompaksiyon; geçirgenlik; sızma ve akım ağı; toplam ve efektif gerilme, hidrostatik ve boşluk suyu başınçları; zeminlerin kayma dayanımı; gerilme ve oturma; sükunet, aktif ve pasif toprak basınçları; Rankine ve Coumlomb Teorisi; toprak tutan yapılar, zeminlerin sıkışması, konsolidasyon, temel tasarım esasları, oturma analizi, temellerin taşıma kapasitesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zemin mekaniği hakkında bilgi sahibi olmak
2) Zeminleri tanımak ve sınıflandırmak
3) Zemin suyunun meydana getirdiği gerilmeleri öğrenmek
4) Dayanma yapılarına gelen toprak basınçlarını hesaplamak
5) Oturma ve sıkışma davranışını öğrenmek
6) Temellerin taşıma kapasitesini hesaplamak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zeminle ilgili mühendislik problemleri Ders Notları
2 zeminin sınıflandırılması ve endeks özellikler Ders Notları
3 kompaksiyon Ders Notları
4 geçirgenlik Ders Notları
5 sızma ve akım ağı Ders Notları
6 toplam ve efektif gerilme, hidrostatik ve boşluk suyu başınçları Ders Notları
7 zeminlerin kayma dayanımı Ders Notları
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 donatılı toprakarme yapılar Ders Notları
10 sükunet, aktif ve pasif toprak basınçları Ders Notları
11 Rankine ve Coumlomb Teorisi Ders Notları
12 toprak tutan yapılar Ders Notları
13 zeminlerin sıkışması Ders Notları
14 konsolidasyon ve oturma analizi Ders Notları
15 temellerin taşıma kapasitesi Ders Notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar