DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim * IMZ   107 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat mühendisliği ile ilgili genel teknik çizim kavramlarını ve kurallarını öğretmek. Çizim konusunda bilgi ve beceri kazanmak, cisimlerin resimlerini çizebilme, görünüş çıkarma, kesit alma, proje çizimi gibi konularda bilgi ve beceri kazanma, çizilmiş resimleri ve projeleri okuyabilme becerisi kazanmak.
Dersin İçeriği
Teknik resim terminolojisi, resim araç-gereçleri, perspektif resimler, kesitler, kesit çıkarma, temel ve yardımcı görünüşler, ölçülendirme, tarama, resim okuma, serbest elle çizim

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, ders hakkında genel bilgiler yok
2 Genel tanımlar, resim türleri, resim araçları ve gereçlerinin tanıtılması, çizgi çalışması yok
3 Temel çizim yöntemleri, çizgi tipleri ve uygulama, çizgi tipleri, ölçek, temel geometrik çizimler yok
4 İzometrik ve eğik perspektif resimler, ilgili uygulamalar yok
5 Görünüşler (ön, yan ve üst) ve ilgili uygulamalar yok
6 Perspektif resimden görünüş çıkarma uygulamaları yok
7 Ölçülendirme kurallarının anlatılması ve ilgili uygulamalar yok
8 Ara Sınav Sınav
9 Perspektif resimden görünüş çıkarma uygulamaları yok
10 Kesitler ve kesit çıkarma, ölçülendirme yok
11 Görünüş çıkarma ve ölçülendirme uygulamaları yok
12 Taramalar ve uygulama yok
13 Plan, ölçek ve İnşaat mühendisliği ile ilgili çizimler (kapı, pencere) yok
14 İnşaat mühendisliği ile ilgili çizimler (merdivenler) yok
15 Kat plan çizimi yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yapı teknik Resmi Cilt I ve II, A. Pancarcı, M.E. Öcal, Birsen Yayınevi. İnşaat Teknik Resmi, İsmet Danış, MEB, 1981.