DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betonarme 1 IMZ   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CENGİZ DÜNDAR2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Betonarme taşıyıcı sistemlerinin ve yapı elemanlarının tasarımı ve hesap ilkelerinini öğretilmesi
Dersin İçeriği
Beton ve Betonarme, Betonarme davranışı ve hesap için temel ilkeler, Yapı güvenliği, Eksenel kuvvet etkisi altındaki elemanlar, Basit eğilme etkisi altındaki elemanların taşıma gücü, Bileşik eğilme ve eksenel basınç altındaki elemanların taşıma gücü, Eğik eğilme ve eksenel basınç taşıyan elemanların taşıma gücü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beton ve betonarmenin tarihçesini öğrenir.
2) Betonun gerilme deformasyon ilişkisini öğrenir.
3) Betonarme bir yapının oluşturulmasında izlenen adımları öğrenir.
4) Betonarme yapılarda yapı güvenliğinin sağlanmasını öğrenir.
5) Kolon türlerini ve hesap esaslarını öğrenir.
6) Kirişlerin hesap esaslarını öğrenir.
7) Basit eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü hesabını öğrenir
8) Değişik geometriye sahip kirişlerin taşıma gücü hesabını öğrenir
9) Çift donatılı dikdörtgen kesitli kirişlerin taşıma gücü hesabını öğrenir
10) Karşılıklı etki diyagramı tayini ve özelliklerini öğrenir
11) Kolonlar için yaklaşık hesaplama yöntemlerini öğrenir
12) Kolonların boyutlandırılmasını öğrenir
13) Narin kolon tasarımı öğrenir
14) Betonarme elamanların davranışını yorumlama becerisi kazanabilecek.
15) Basit eğilme ve bileşik eğilmeye ilişkin bağıntıları çıkarabilecek.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beton ve betonarmenin tarihçesi, betonu oluşturan malzemeler ve özellikleri Ders notu Anlatım
2 Betonun gerilme deformasyon ilişkisi ve matematiksel modeller, inşaat çeliği Ders notu Anlatım
3 Betonarme davranışı ve hesap için temel ilkeler, betonarme davranışı Ders notu Anlatım
4 Yapı güvenliği kavramı Ders notu Anlatım
5 Eksenel basınç altındaki elemanlar Ders notu Anlatım
6 Basit eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü, Basit donatılı dikdörtgen kesitli kirişler, çift donatılı dikdörtgen kesitler Ders notu Anlatım
7 Tablalı kesitler, değişik geometriye sahip kesitler, kesit hesabı, detaylandırma Ders notu Anlatım
8 Ara sınav yok Yazılı Sınav
9 Bileşik eğilme-eksenel basınç ve eğilme altındaki elemanların taşıma gücü Ders notu Anlatım
10 Karşılıklı etki diyagramı tayini ve özellikleri, iki yüzü donatılı simetrik kesitler Ders notu Anlatım
11 Ara donatılı kesitler, dikdörtgen olmayan kesitlerin taşıma gücü Ders notu Anlatım
12 Eğik eğilme ve eksenel basınç taşıyan elemanların taşıma gücü Ders notu Anlatım
13 Yaklaşık yöntemler, Boyutlandırma ve donatı hesabı, kolon taşıma gücü abakları Ders notu Anlatım
14 Narinlik etkisi, hesap yöntemi, narin kolon tasarımı Ders notu Anlatım
15 Narinlik etkisi, hesap yöntemi, narin kolon tasarımı Ders notu Anlatım
16-17 Final sınavı yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Betonarme, Uğur Ersoy, Güney Özcebe Betonarme Yapılar, Zekai Celep Örnek Problemlerle Betonarme, Cengiz Dündar, Serkan Tokgöz, A. Kamil Tanrıkulu