DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği 1 * IMZ   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Duran ve hareket halindeki ideal akışkanların davranışını idare eden temel denklemlerin çıkarılması ve uygulamaları hakkında bilgilendirme
Dersin İçeriği
Akışkanların özellikleri: Sıkışabilirlik, Viskozite, Yüzeysel gerilme, Buhar basıncı, Hidrostatik basınç ve kuvvetler, Doğrusal ivmelenme ve üniform dönme durumunda hidrostatik basınç, Akımın temel denklemleri ve analiz yöntemleri, Akımların sınıflandırılması, Süreklilik denklemi, Akışkan elemanının yersel hareketi, Sirkülasyon, Akım fonksiyonu, Hız potansiyel fonksiyonu, Akım ağı, Momentumun korunumu, Euler hareket denklemi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, Eğri yörüngeli akımlar, Momentum momentinin korunumu, Türbinler ve pompalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akışkanların özellikleri; sıkışabilirlik, viskozite, yüzeysel gerilme, buhar basıncı
2 Hidrostatik basınç; tanımlanması, değişimi ve ölçülmesi Önceki dersin gözden geçirilmesi
3 Batmış yüzeylere ve cisimlere gelen hidrostatik kuvvetler Önceki dersin gözden geçirilmesi
4 Doğrusal ve merkezcil ivmelenmeye maruz akışkanlarda hidrostatik basınç Önceki dersin gözden geçirilmesi
5 Akışkanların kinematiği, temel denklemler ve analiz yöntemleri, akımların sınıflandırılması Önceki dersin gözden geçirilmesi
6 Akımda ivme, kontrol hacmi ve diferansiyel kontrol hacmi yaklaşımı ile süreklilik denklemi, akışkan elemanının yersel hareketi Önceki dersin gözden geçirilmesi
7 Akımda sirkülasyon, akım fonksiyonu, hız potansiyel fonfsiyonu, akım ağı Önceki dersin gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav
9 Diferansiyel kontrol hacmi yaklaşımı ile momentumun korunumu, Euler hareket denklemi, akımda basınç ve hız, Bernoulli denklemi ve uygulamaları
10 Bernoulli denklemi uygulamaları Önceki dersin gözden geçirilmesi
11 Eğri yörüngeli akımlar Önceki dersin gözden geçirilmesi
12 Sabit kontrol hacmi için momentum denklemi ve uygulamaları Önceki dersin gözden geçirilmesi
13 Sabit hızla ötelenen kontrol hacmi için momentum denklemi ve uygulamaları, momentum momentinin korunumu ve uygulamaları Önceki dersin gözden geçirilmesi
14 Türbinler ve pompalar, momentum denkleminin Pelton, Francis ve Kaplan türbinleri ile rotodinamik pompalara uygulanması Önceki dersin gözden geçirilmesi
15 Türbin ve pompaların karakteristik eğrileri Önceki dersin gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kırkgöz,M.S., AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Kare Yayınları Sümer, B.M., Ünsal, İ., Bayazıt, M., HİDROLİK, Birsen Yayınevi Streeter, V.L., Wylie, E.B., FLUID MECHANICS, McGraw-Hill