DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çelik Yapılar * IMZ   307 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri INS417 Çelik Yapılar
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Beytullah TEMEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çelik Yapılar dersi öğrencilere; Çelik Yapı elemanlarının davranışını anlamalarını, çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerin emniyet gerilmeleri yöntemine göre tasarımını öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Yapısal çelik malzemesine ait temel bilgiler, Çelik Yapıda Kullanılan Birleşim tipleri, Çekme çubukları, Basınç çubukları, Eğilme momenti ve eksenel yüke maruz çubuklar, Dolu gövdeli kirişler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Tarihçe Ders notları
2 Çelik malzemesinin mekanik özelliklerinin tanıtılması, çelik yapıların avantajları ve dezavantajları. Ders notları
3 Birleşimler, Birleşim Tipleri. Gerilme kavramı, Eksenel gerilme Ders notları
4 Bulonlu ve perçinli birleşimler Ders notları
5 Kaynaklı birleşimler Ders notları
6 Kaynaklı birleşimler Ders notları
7 Çekme çubukları Ders notları
8 Ara Sınav
9 Çekme çubuğu ekleri Ders notları
10 Basınç çubukları hesabı Ders notları
11 Tek parçalı basınç çubukları Ders notları
12 Çok parçalı basınç çubukları Ders notları
13 Eğilme momenti ve eksenel Basınç yüklü altındaki elemanlar Ders notları
14 Dolu Gövdeli Kirişler Ders notları
15 Dolu Gövdeli Kiriş Ekleri Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1.Hilmi Deren, Erdoğan Uzgider, Filiz Piroğlu, Özden Çağlayan"Çelik Yapılar", Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2008 2.Yalman Odabaşı, "Ahşap ve Çelik Yapı elemanları", Beta Yayınevi, İstanbul, 1997 3.Zafer Öztürk, "Çelik Yapılar", Birsen Kitabevi, İstanbul, 2007