DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betonarme 2 IMZ   304 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CENGİZ DÜNDAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Betonarme taşıyıcı sistemlerinin ve yapı elemanlarının tasarımı ve hesap ilkelerinini öğretilmesi
Dersin İçeriği
Kesme Etkisindeki Elemanların Taşıma Gücü, Betonarme Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Burulma, Betonarme Temeller, Döşemeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kesme etkisindeki elemanların taşıma gücü hesabını öğrenir
2) Deprem yönetmeliğine göre kirişlerin kesme güvenliğini öğrenir.
3) Deprem yönetmeliğine göre kolonların kesme güvenliğini öğrenir.
4) Deprem yönetmeliğine göre perdelerin kesme güvenliğini öğrenir.
5) TDY 2007'ye göre taşıyıcı sistem seçiminin geliştirilmesi
6) Betonarme plaklarda zımbalama etkisini öğrenir.
7) Betonarme elemanlarda burulma hesabını öğrenir.
8) Temel sistemleri ve genel özellikleri
9) Temel sistemlerinin tasarlanabilmesi
10) Betonarme döşemeler ve genel özelliklerini öğrenme
11) Betonarme döşemelerin tasarlanabilmesi
12) Yapı sistemlerinin çözümü için gerekli bilgi birikiminin sağlanması
13) Mühendislik uygulamalarında taşıyıcı elemanlar etki eden yüklerin eleman davranışına etkileri, bu etkileri yorumlayabilme yetisinin kazanılması.
14) Yük etkileri altında taşıyıcı sistem elemanlarında oluşan kesit tesirlerinin hesaplayabilmek, taşıma gücünü belirleyebilme ve yorumlayabilme yetisinin kazanılması.
15) Yapıların deprem davranışının betonarme olarak yorumlanması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kesme etkisindeki elemanları taşıma gücü Ders notu Anlatım
2 Kesme donatısı bulunmayan elemanların davranışı, kesme donatılı elemanlar Ders notu Anlatım
3 Deprem Yönetmeliğine göre kiriş kolon ve perdelerin kesme hesabı Ders notu Anlatım
4 Zımbalama dayanımı, kısa konsollar Ders notu Anlatım
5 Betonarme yapılarda ve yapı elemanlarında burulma Ders notu Anlatım
6 Basit burulma, burulma ve eğilme, burulma eğilme ve kesme Ders notu Anlatım
7 Burulma momentinin saptanması, betonarmede burulma hesabı Ders notu Anlatım
8 Ara sınav yok Yazılı Sınav
9 Betonarme temeller Ders notu Anlatım
10 Zeminle ilgili varsayımlar, Duvar altı temelleri, Tekli kolon temelleri Ders notu Anlatım
11 Birleşik kolon temelleri, sürekli kolon temelleri Ders notu Anlatım
12 Radye temeller Ders notu Anlatım
13 Betonarme döşemeler Ders notu Anlatım
14 Plak döşemelerin elastik davranışı, tek doğrultuda çalışan plak ve dişli döşeme Ders notu Anlatım
15 Çift doğrultuda çalışan kirişli plak döşemeler, kirişsiz plak döşemeler Ders notu Anlatım
16-17 Final sınavı yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Betonarme, Uğur Ersoy, Güney Özcebe Betonarme Yapılar, Zekai Celep Örnek Problemlerle Betonarme, Cengiz Dündar, Serkan Tokgöz, A. Kamil Tanrıkulu