DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel İnşaatı 1 * IMZ   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel İnşaatı dersi yüzeysel ve derin temeller ve istinat yapıları ve palplanş gibi yatay yüklere karşı duran yapısal elemanların geoteknik tasarımında kullanılan deney ve yöntemlerini öğrenciye öğretmektedir.
Dersin İçeriği
Arazi incelemesi, Arazi deney yöntemleri, Sığ temeller: Taşıma gücü, Müsaade edilen taşıma gücü, oturmalar, radye temeller, kazık temeller, Fore kazıklar, kesonlar, yatay toprak basıncı, istinat yapıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zemin ve Temel Mühendisliği hakkında genel bilgiler, Temel İnşaatına giriş yok
2 Zemin etüdleri, zemin inceleme yöntemleri yok
3 Sondalar ve arazi deneyleri yok
4 Laboratuar deneyleri ve diğer zemin araştırma yöntemleri yok
5 Zemin Etüd raporlarının hazırlanması yok
6 Temel yapımında kullanılan malzemeler yok
7 Arasınav yok
8 Ara Sınav yok
9 Zeminlerin taşıma gücü teoremleri ve hesap yöntemleri yok
10 Temel tipleri ve yüzeysel temellerin taşıma gücü hesapları yok
11 Derin temel sistemlerine giriş ve taşıma gücü hesapları yok
12 Temel çukurları ve temel kazısında alınacak önlemler yok
13 Arkalarında toprak tutan yapılar ve tasarım parametreleri yok
14 Palplanşlar, Ankrajlar, kullanım yerleri ve hesap yöntemleri yok
15 Oturmalar ve temel altında oluşan konsalidasyon hesapları yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
CODUTO,D.P., 2005. Temel Tasarımı. Gazi Kitapevi, Ankara. YILMAZ, R., 2004, Temel İnşaatı, Birsen Yayınevi, İstanbul. YILDIRIM, S.,2004, Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul. BOWLES, J. E., FOUNDATION ANALYSIS AND DESIGN, McGraw-Hill Book, Singapore.