DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet 2 * IMZ   214 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Rızkullah YERLİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN RIZKULLAH YERLİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.HÜSEYİN RIZKULLAH YERLİ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şekil değiştirebilen katı cisimlerin mekanik özelliklerinin tanıtılması, bu tip cisimlerin birbirileri ile etkileşiminin incelenerek boyutlandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Atalet Momentleri Basit Eğilme Hali: Çubukların düz ve eğik eğilmesi. Bileşik Mukavemet Halleri: Kesmeli Eğilme, gerilme analizi ve boyutlandırma. Normal Kuvvetli Eğilme, gerilme analizi ve boyutlandırma. Burulmalı Eğilme, gerilme analizi ve boyutlandırma. Elastik Eğri. Enerji Yöntemleri: Genel ilkeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atalet Momentleri Okuma
2 Atalet Momentleri Okuma
3 Basit Eğilme Hali: Çubukların düz eğilmesi. Okuma
4 Basit Eğilme Hali: Çubukların düz eğilmesi. Okuma
5 Basit Eğilme Hali: Çubukların eğik eğilmesi. Okuma
6 Bileşik Mukavemet Halleri: Kesmeli Eğilme, boyutlandırma. Okuma
7 Bileşik Mukavemet Halleri: Kesmeli Eğilme, gerilme analizi Okuma
8 ARASINAV Sınav
9 Bileşik Mukavemet Halleri: Normal Kuvvetli Eğilme, gerilme analizi ve boyutlandırma. Okuma
10 Bileşik Mukavemet Halleri: Burulmalı Eğilme, gerilme analizi ve boyutlandırma. Okuma
11 Elastik Eğri Okuma
12 Elastik Eğri Okuma
13 Elastik Eğri Okuma
14 Elastik Eğri Okuma
15 Enerji Yöntemleri: Genel ilkeler Okuma
16-17 FİNAL SINAVI Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Cisimlerin Mukavemeti, Mustafa İNAN Cisimlerin Mukavemeti, Cilt I-II, Mehmet BAKİOĞLU Mukavemet, Cilt I-II, Mehmet OMURTAG