DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidroloji IMZ   216 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su bilimi olan hidrolojinin, su kaynakarı mühendisliğinin ele aldığı konulara temel teşkil ettiğini öğretmek.
Dersin İçeriği
Yerkürede suyun oluşumunun, dağılımının, hareketinin, özelliklerinin ve bu özelliklerin zamanla değişiminin ve çevre ile olan ilişkisinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrolojinin Tanımı ve Önemi. Yerkürede su döngüsü ve su miktarı
2) Yağışların ölçülmesi, ortalama yağış yüksekliğinin hesaplanması
3) Su yüzeyinden buharlaşmanın hesaplanması.
4) Baraj gölünden sızma hesabı ve bitki su ihtiyaçlarının belirlenmesinde gerekli evapotranspirasyon hesapları.
5) Yer altı suyu ve yeraltı suyunun bölgeleri.
6) Yer altı Suyu Akımı Kuyu hidroliği ve su temini
7) Akarsu Akımları Akım ölçümleri, akarsu en kesitinde debi hesabının öğrenilmesi
8) Yüzeysel Akış Akarsu havzasının özellikleri
9) Hidrograf analizi Hidrografın elemanları, dolaysız akış, taban akışı
10) Hidrograf analizi Birim hidrograf teorisi
11) İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Olasılık teorisi, Risk
12) İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Hidrolojide kullanılan dağılımlar ve uygulamalar
13) İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Taşkın frekans analizi Regresyon ve korelasyon analizi
14) Örnek çözümleri
15) Dönem Sonu Sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi İlgili konu Anlatım
2 Yağışlar İlgili konu Anlatım
3 Buharlaşma İlgili konu Anlatım
4 Sızma İlgili konu Anlatım
5 Yer altı Suyu Yeraltı suyunun bölgeleri İlgili konu Anlatım
6 Yer altı Suyu Akımı Kuyu hidroliği ve su temini İlgili konu Anlatım
7 Akarsu Akımları Akım ölçümleri, akarsu en kesitinde debi hesabı İlgili konu Anlatım
8 Ara Sınav İlgili konu Anlatım
9 Ara-sınav İlk 8 Bölüm Yazılı Sınav
10 Hidrograf analizi Hidrografın elemanları, dolaysız akış, taban akışı İlgili konu Anlatım
11 Hidrograf analizi Birim hidrograf teorisi İlgili konu Anlatım
12 Örnek çözümleri İlgili konu Anlatım
13 İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Olasılık teorisi, Risk İlgili konu Anlatım
14 İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Hidrolojide kullanılan dağılımlar ve uygulamalar İlgili konu Anlatım
15 İstatistiğin Hidrolojide Uygulamaları Taşkın frekans analizi Regresyon ve korelasyon analizi İlgili konu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notları 120 sayfa (ders notu olarak basılı, kitap şeklinde değil)