DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnşaat Laboratuvarı IMS   411 7 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.CENGİZ DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CENGİZ DÜNDAR2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat mühendisliğinde kullanılan deneyleri yapabilme becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Betonun gerilme deformasyon özellikleri ve çekme dayanımının tayini, metal çekme ve burulma, konsol kirişte eğilme deneyleri, betonarme kirişin yük altında davranışı. Venturimetre, orifis, impuls momentum ve savak deneyleri. Zeminde elek analizi, hidrometre, kesme kutusu, kum kutusu, serbest basınç ve ödometre deneyleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Standart basınç deneyini ve değerlendirmesini bilir.
2) Çelik Çubuk Çekme, Konsol Kiriş Eğilme deneylerini ve değerlendirmesini bilir.
3) Üç Nokta Yüklemesi, Silindir Yarma deneylerini ve değerlendirmesini bilir.
4) Basit Kiriş Eğilme deneyini ve değerlendirmesini bilir.
5) Venturimetre deneyini ve değerlendirmesini bilir.
6) Orifis Deneyi deneyini ve değerlendirmesini bilir.
7) Su Jeti deneyini ve değerlendirmesini bilir.
8) Ölçme Savakları deneyini ve değerlendirmesini bilir.
9) Kapilarite deneyini ve değerlendirmesini bilir.
10) Elek Analizi, Özgül Ağırlık, Rölatif Sıkılık deneylerini ve değerlendirmesini bilir.
11) Standart Proktor deneyini ve değerlendirmesini bilir.
12) Kum Konisi deneyini ve değerlendirmesini bilir.
13) Kesme Kutusu Deneyi, Serbest Basınç deneylerini ve değerlendirmesini bilir.
14) Konsolidasyon deneyini ve değerlendirmesini bilir.
15) Likit Limit Deneyi, Plastik Limit deneylerini ve değerlendirmesini bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Standart Basınç Deneyi yok
2 Çelik Çubuk Çekme Deneyi, Konsol Kiriş Eğilme Deneyi Önceki ders tekrarı
3 Üç Nokta Yüklemesi, Silindir Yarma Deneyi Önceki ders tekrarı
4 Basit Kiriş Eğilme Deneyi Önceki ders tekrarı
5 Venturimetre Deneyi Önceki ders tekrarı
6 Orifis Deneyi Önceki ders tekrarı
7 Su Jeti Deneyi Önceki ders tekrarı
8 Ara Sınav Önceki ders tekrarı
9 Ölçme Savakları Önceki ders tekrarı
10 Kapilarite Deneyi Önceki ders tekrarı
11 Elek Analizi, Özgül Ağırlık Deneyi, Rölatif Sıkılık Deneyi Önceki ders tekrarı
12 Standart Proktor Deneyi, Kum Konisi Deneyi Önceki ders tekrarı
13 Kesme Kutusu Deneyi, Serbest Basınç Deneyi Önceki ders tekrarı
14 Konsolidasyon Deneyi Önceki ders tekrarı
15 Likit Limit Deneyi, Plastik Limit Deneyi Önceki ders tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar