DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Planlaması * IMS   425 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖZDE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGÖZDE ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapım sürecini oluşturan aktivitelerin, bu aktivitelerin birbirleri ile ilişkilerinin ve sürelerinin belirlenmesi için gerekli olan tekniklerin öğretilmesi. İş programlarının temel mantığının verilmesi ve MS Project programı ile iş programı hazırlanması için gereken temel bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Yapım sürecini oluşturan aktivitelerin, bu aktivitelerin birbirleri ile ilişkilerinin ve sürelerinin belirlenmesi için gerekli olan tekniklerin öğretilmesi. İş programlarının temel mantığının verilmesi ve MS Project programı ile iş programı hazırlanması için gereken temel bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetimin fonksiyonları ve planlama kavramı Okuma
2 İş Programlama Tekniklerine Giriş Okuma
3 Çubuk/ Ok/ Kutu Diyagramları ve CPM Mantığı Okuma
4 CPM uygulama örnekleri Okuma
5 Zaman ve Maliyet Optimizsayonu ve CPM Mantığı ile Çözümlemeler Okuma
6 Kaynak Dağılımve Kaynak Dengeleme Okuma
7 MS Project'e giriş Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Ms Project ile Bir İnşaat Projesinin İş Programının Oluşturulması Okuma
10 Ms Project ile Kaynakların İş Programında Yerleştirilmesi/ Kaynak Dağılımlarının İncelenmesi Okuma
11 Ms Project ile Maliyetlerin İş Programına Yansıtılması Okuma
12 Ms Project ile Bir Projenin İş Programının, Kaynaklar ve Maliyetler Göz Önünde Tutularak Oluşturulması Okuma
13 Ms Project ile Oluşturulmuş Bir İş ProgramınınYapım Aşamasında İzlenmesi için Gereken Temel Kavramlar Okuma
14 Ms Project ile Raporlama Okuma
15 MS Project örnek uygulama Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar