DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hesaplamalı Geoteknik IMS   412 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sonlu elemanlar yöntemine dayalı bir bilgisayar programının öğrenilmesi ve geoteknik uygulamaların nümerik olarak modellenmesi
Dersin İçeriği
Geoteknik mühendisliğinde nümerik modelleme, Sonlu elemanlar yöntemi ve bilgisayar programının öğrenilmesi, geoteknik uygulamalarının nümerik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli teorik bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanır.
2) Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
3) İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgi Yok
2 Geoteknik mühendisliğinde sayısal modelleme Ders notları
3 Bilgisayar programının öğrenilmesi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
4 Bilgisayar programının öğrenilmesi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
5 Bilgisayar programının öğrenilmesi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
6 Örnek 1 Yüzeysel temellerin analizi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
7 Örnek 2 Yüzeysel temellerin analizi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
8 Arasınav Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
9 Örnek 3 Derin temellerin analiz Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
10 Örnek 4 Derin kazılar Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
11 Örnek 5 İstinad duvarları Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
12 Örnek 6 Dolgular Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
13 Örnek 7 Düşey drenler Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
14 Örnek 8 Şev analizi Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
15 Örnek 9 Taş kolonlar Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar
16-17 Örnek 10 Tüneller Program kullanım kılavuzu ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar