DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama ve Kurutma IMS   424 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım arazilerinde sulama ve fazla suyu kurutma metodlarını öğretmek
Dersin İçeriği
Tarımsal sulama metodları, bitki su ihtiyacının ve sulama modülünün belirlenmesi, sulama şebekeleri, tarım arazilerinin drenajı, drenaj şebekeleri ve hesapları. Sanat yapıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulama ve kurutmanın anlam ve önemi
2) Bitki su ihtiyacının belirlenmesinin hesabı.
3) Blaney Criddle yöntemi ile bitki su ihtiyacının belirlenmesi
4) Sulama metodlarının öğrenilmesi
5) Açık kanallı sulama şebekelerinin öğrenilmesi
6) Kanaletler ve hidrolik özelliklerinin öğrenilmesi
7) Tarım arazilerinin drenajı ve drenaj şebekeleri.
8) Drenaj kanalları için hidrolik hesaplama yöntemlerinin öğrenilmesi.
9) Mc Math ve Rasyonel yöntemlerinin öğrenilmesi
10) Synder ve Sentetik birim hidrograf yöntemlerinin öğrenilmesi
11) Örnek çözümleri
12) Genel uygulamalar
13) Sulama ve drenaj şebekelerinde sanat yapıları.
14) Akım ölçüm yapıları
15) Sanat yapılarının hidrolik hesaplarıyla ilgili uygulamalar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulama ve kurutma ile ilgili genel bilgiler, tanımlar. Sulama ve kurutmanın önemi. Hidroloji dersi
2 Bitki su ihtiyacının belirlenmesi Hidroloji dersi
3 Blaney Criddle yöntemi ile bitki su ihtiyacının belirlenmesi örneği Hidroloji dersi
4 Sulama metodları Hidroloji dersi
5 Açık kanallı sulama şebekeleri Önceki bölüm
6 Açık kanallı sulama şebekelerinin hidrolik hesaplamaları. Akışkanlar mekaniği 2 dersi
7 Kanaletler ve hidrolik özellikleri Önceki bölüm
8 Ara Sınav Bütün konular
9 Tarım arazilerinin drenajı ve drenaj şebekeleri. Önceki bölüm
10 Drenaj kanalları için hidrolik hesaplama yöntemleri. Hidroloji dersi
11 Mc Math ve Rasyonel yöntemleri Hidroloji dersi
12 Synder ve Sentetik birim hidrograf yöntemleri. Hidroloji dersi
13 Sulama ve drenaj şebekelerinde sanat yapıları. Önceki bölüm
14 Akım ölçüm yapıları Hidroloji dersi
15 Sanat yapılarının hidrolik hesaplarıyla ilgili uygulamalar Akışkanlar mekaniği 2 dersi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar