DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnşaat Mühendisliğine Giriş * IMZ   105 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat mühendisliği mesleğinin önemi, farklı disiplinlerinin ve etik kurallarının tanıtılması.
Dersin İçeriği
İnşaat mühendisliği programının tanıtılması, İnşaat mühendisliğinin ana dalları. İnşaat mühendisliğinde problem çözme boyut ve birimler. İnşaat mühendisliğinin tarihçesi. Mühendislik etiği Rapor ve sunum hazırlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnşaat mühendisliği programının tanıtılması, İnşaat mühendisliğinin ana dalları yok
2 İnşaat mühendisliğinin tarihçesi Önceki ders tekrarı
3 Çeşitli mühendislik ve mimarlık yapılarının tanıtımı ve taşıma güçleri Önceki ders tekrarı
4 Mühendislik etiği Önceki ders tekrarı
5 Mühendislik etiği Önceki ders tekrarı
6 İnşaat mühendisliğinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir malzemeler Önceki ders tekrarı
7 Rapor ve sunum hazırlanması Önceki ders tekrarı
8 Ara Sınav Önceki ders tekrarları
9 Bina ve Köprüler Önceki ders tekrarı
10 Hidrolik ve çevre mühendisliği Önceki ders tekrarı
11 Ulaştırma mühendisliği Önceki ders tekrarı
12 Ulaştırma mühendisliği Önceki ders tekrarı
13 Geoteknik mühendisliği Önceki ders tekrarı
14 Geoteknik mühendisliği Önceki ders tekrarı
15 Çevre mühendisliği ve atık su arıtma Önceki ders tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki ders tekrarları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
YAPI BİLGİSİ cilt -1-2-3 MEB yayınevi yazar: DOÇ. DR. HAYDAR TAYMAZ Prof. Dr. Mustafa Laman Ders Notları OYMAEL,S., 2003. Yapı Bilgisi 1-2-3. MEB Yayınları, İstanbul