DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Çizim * IMZ   108 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar destekli çizim programı ile çizim yapabilme, proje çiziminde bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilme bilgi ve becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Teknik resim ve CAD terimleri ve kavramları, program arayüzü, AUTOCAD programının öğrenilmesi, temel çizim komutlarının tanıtılması, perspektif resimler, görünüşler, kesit alma, ölçülendirme, proje çizimi ve uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar destekli çizim hakkında genel bilgiler, autocad programının tanıtılması, yüklenmesi, çalıştırılması Ders Notları
2 Autocad çizim ekranı, dosya menüsü, çizim yardımcıları, koordinat sistemleri, ekran ayarları Ders Notları
3 Temel çizim komutları (line, construction line, mline, circle, arc) Ders Notları
4 Temel çizim komutları (rectangle, polyline, polygone, ellipse, spline) Ders Notları
5 Düzenleme komutları (trim, offset, erase, move, copy) Ders Notları
6 Düzenleme komutları (array, scale, extend, lengthen, fillet, chamfer) Ders Notları
7 Text ve zoom komutları Ders Notları
8 Arasınav Sınav
9 Ölçülendirme komutları, kuralları ve ilgili uygulamalar. Ders Notları
10 Ölçülendirme ayarları ve uygulama. Ders Notları
11 Bloklar ve uygulama Ders Notları
12 Taramalar ve uygulama Ders Notları
13 Katmanlar ve uygulama Ders Notları
14 Çıktı alma, çıktı ayarları, hesaplamalar, çizim ayarları Ders Notları
15 Proje çizimi ve uygulama Ders Notları
16-17 Dönem sonu sınav Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Murat Can, 2011, Autocad, Akademisyen yayınları, Rize. Kadir Gök, 2011. Autocad 2011, Seçkin yayınları,Ankara.7. Kalameja AJ, 1992.