DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgisayar Bilgisi * IMZ   109 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar kullanma becerisi sağlamak
Dersin İçeriği
İşletim sistemi (Windows) ve Ofis (Word, Excel) programları kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bigisayar donanımı ile ilgili genel bilgiler Genel bilgiler
2 Windows (Masaüstünün tanıtımı ve ayarları, kısayol oluşturma) Önceki ders
3 Windows (Dosya- klasör oluşturma, kopyalama, ad değiştirme, silme, internet) Önceki ders
4 Word (Yazı yazma, sayfa yapısı, kaydet, biçim menüsü, kopyalama) Önceki ders
5 Word (Kenarlıklar-gölgelendirme, maddelendirme-numaralandırma) Önceki ders
6 Word (Denklem yazma) Önceki ders
7 Word (Tablo yapma) Önceki ders
8 Ara Sınav Önceki ders
9 Ara sınav Bütün konular
10 Word ile ilgili karışık uygulamalar Önceki ders
11 Excel (Çalışma Sayfasının ve menünün tanıtımı, biçimsel özellikler) Önceki ders
12 Excel (Tablo oluşturma,Toplama- çıkarma, çarpma- bölme) Önceki ders
13 Excel (Formül yazma ve kopyalama) Önceki ders
14 Excel (İstatistik komutlarının öğrenilmesi) Önceki ders
15 Excel (Grafik çizimi, Mantıksal fonksiyonlar) Önceki ders
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar