DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnşaat Jeolojisi * IMZ   110 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri ELEKTRONİK TABLO UYGULAMALARI (EXCEL)
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojinin İnşaat mühendisliği uygulamalarındaki anlamını, yerini ve önemini kavramak, yer bilimlerinin temel kavramlarını inşaat mühendisliği perspektifinde aktarmak, mühendislik yapılarının oturacağı temel kayaçlarını ve yapının inşasında kullanılacak malzeme özelliklerinin jeolojik açıdan özelliklerini öğrenmek, jeolojik koşulların mühendislik yapılarında ne denli önemli olduğunu belirlemektir.
Dersin İçeriği
Jeolojinin tanımı, alt disiplinleri, yerkabuğunun oluşumu, yapısı, bileşimi, mineraller, magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, kayaçların yapısı, jeolojik haritalar ve kesitler, depremler ve deprem jeolojisi, kitle hareketleri, yeraltısuyu jeolojisi, tünel jeolojisi ve yeraltı yapıları, barajlar jeolojisi, temel mühendisliğinde jeolojinin önemi, şehir ve bölge planlamada jeolojinin önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş (Jeolojinin tanımı, alt disiplinleri, İnşaat mühendisliği ile ilişkisi) Kaynak tarama ve okuma
2 Yerkabuğunun yapısı Kaynak tarama ve okuma
3 Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri Kaynak tarama ve okuma
4 Magmatik Kayaçlar Kaynak tarama ve okuma
5 Sedimanter Kayaçlar Kaynak tarama ve okuma
6 Metamorfik kayaçlar Kaynak tarama ve okuma
7 Kayaçların Yapısı Kaynak tarama ve okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Kayaçlarda yapı Kaynak tarama ve okuma
10 Depremler ve jeoloji-1 Kaynak tarama ve okuma
11 Depremler ve jeoloji-2 Kaynak tarama ve okuma
12 Yeraltısuyu Jeolojisi Kaynak tarama ve okuma
13 Heyelanlar Kaynak tarama ve okuma
14 Barajlar jeolojisi Kaynak tarama ve okuma
15 Temel mühendisliği ve jeoloji Kaynak tarama ve okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayın Dağıtım, 1994, İstanbul. Nail Ünsal, İnşaat Mühendisleri için Jeoloji, Gazi Yayınevi, 2001. Jeoloji Ders Notları, Abdulazim YILDIZ