DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Elemanları IMZ   213 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖZDE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGÖZDE ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı elemanlarının tasarımı ve uygulanması ile ilgili temel ilkelerinin verilmesi
Dersin İçeriği
Yapının aplikasyonu; Kazı güvenliği; Temel çeşitleri; Duvar çeşitleri; Döşeme çeşitleri; Hatıl, lento, kiriş ve kolonlarlar; Merdivenler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapının zemine aplikasyonunu öğrenir.
2) Temel kazısı sırasında alınacak önlemleri öğrenir.
3) Temel çeşitlerini, bunların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri öğrenir.
4) Duvar çeşitleri, bunların düzenlenme ve uygulamaları ile ilgili genel ilkeleri öğrenir.
5) Döşeme çeşitlerini, bunların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri kavrar.
6) Hatıl, lento, kiriş ve kolonların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri belirler.
7) Merdiven çeşitleri, bunların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri tanımlar.
8) Binalarda yapılan baca çeşitleri ve bunların düzenlenmesi ile ilgili genel ilkeleri açıklar.
9) Beton ve betonarme kalıp çeşitlerini, bunların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri kavrar.
10) İş iskelesi çeşitlerini, bunların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri uygular.
11) Çatı çeşitlerini, bunların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri açıklar.
12) Kapı ve pencere doğrama çeşitlerini, bunların düzenlenme ve uygulanmaları ile ilgili genel ilkeleri açıklar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı ve elemanları ile ilgili tanımlamalar Okuma Anlatım
2 Temel kazısı sırasında alınacak önlemler Okuma, çizme Anlatım
3 Temel kazısı sırasında alınacak önlemler Okuma, çizme Anlatım
4 Temel düzenlenme ilkeleri; duvar altı, tekil sömeller Okuma, çizme Anlatım
5 Birleşik, sürekli sömel ve radye temeller Okuma, çizme Anlatım
6 Su içinde yapılan ve Derin temeller; Okuma, çizme Anlatım
7 Taş duvarların uygulanma ilkeleri Okuma, çizme Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tuğla duvarların uygulanma ilkeleri Okuma, çizme Anlatım
10 Döşemeler Okuma, çizme Anlatım
11 Döşemeler Okuma, çizme Anlatım
12 Lento ve hatıllar Okuma, çizme Anlatım
13 Kolon ve kirişler Okuma, çizme Anlatım
14 Merdiveni oluşturan elamanlar Okuma, çizme Anlatım
15 Merdiven taşıyıcı sistemleri. Okuma, çizme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
7. Betonarme Yapı Elemanları, İsmet Aka-Fikret Keskinel-Tevfik Seno Arda, Üçer matbaacılık. 8. Yapı 2, Murat Soygeniş, Birsen yayınevi, 1999. 1. Ders Notu : ÖCAL, M.E., ERDİŞ, E., "İNŞ. 237 Yapı Elemanları Ders Notu Özeti", 2010. 2. Yapı Teknik Resmi Cilt 2 / Birsen Yayınevi / Ali Pancarcı - M. Emin Öcal,2010 5. Kagir Yapı, Gündüz Özışık,Birsen yayınevi,2000. 6. Yapı Teknolojileri I ve II, Metin Arslan, Seçkin Yayıevi, 2008