DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 IMZ   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel ORAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL ORAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL ORAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamalarının aktarılması
Dersin İçeriği
İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlgili yasa ve yönetmelikler ve uygulama örnekleri
2) 6331'e giriş
3) ilgilil yönetmeliğe giriş
4) Şantişyedeki uygulamaları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramına giriş Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
2 İlgili mevzuata giriş Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
3 6331 no.lu yasa Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
4 6331 no.lu yasa Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Beton işleri Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Kalıp işleri Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Demir işleri Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Kazı işleri Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
10 İskele işleri Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
11 Malzemelerle ilgili riskler Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
12 Makinelerle ilgili riskler Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
13 İnsan kaynakları ile ilgili riskler Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Örnek olaylar Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
15 Örnek olaylar Okuma Anlatım
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notları, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı