DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 IMZ   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel ORAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL ORAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL ORAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapım işleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
Dersin İçeriği
Yapım işleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı
2) İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı 6331
3) Tehlike ve Risk belirleme
4) Risk Yönetimi
5) Risk Yönetimi
6) Risk matrisleri
7) İş Kanunu
8) Şantiye Şefliği Mevzuatı
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İSG Kanunu 6331 Okuma Anlatım
4 Risk Yönetimi Okuma Anlatım
5 Risk Yönetimi Okuma Anlatım
6 Risk Matrisleri Okuma Anlatım
7 Risk MAtrisleri Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Okuma Anlatım
9 İş Kanunu Okuma Anlatım
10 İş Kanunu Okuma Anlatım
11 İş Kanunu Okuma Anlatım
12 Şantiye Şefliği Mevzuatı Okuma Anlatım
13 Şantiye Şefliği Mevzuatı Okuma Anlatım
14 Şantiye Şefliği Mevzuatı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Şantiye Şefliği Mevzuatı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar