DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği 1 IMZ   220 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulazim YILDIZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ABDULAZİM YILDIZ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zemin Mekaniği Temel Kavramlarının Kullanılarak Zemin ve Zemine Oturan Yapılarla İlgili Hesap ve Problem Çözümünün Öğretilmesi
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar Efektif Gerilme, Kayma Direnci Elastik ve Plastik Denge Toprak Basınçları Toprak Basınçları, Duvarlar Dayanma (İstinat) Duvarları Donatılı Zemin Palplanş Taşıma Gücü Şev Duraylılığı Kazıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zemin mekaniği temel kavramlarının tanımlanması
2) Zeminlerin endeks özelliklerinin öğrenilmesi
3) Zemin sınıflandırma sistemlerinin öğrenilmesi
4) Zeminlerde kompaksiyon yöntemlerinin öğrenilmesi
5) Zeminlerde su etkisinin açıklanması
6) Zeminler su akım problemlerinin öğrenilmesi
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar yok
2 Zeminlerin tanımlanması önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Zeminlerin oluşumu önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Zeminlerde ayrışma ve yapı önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Zeminlerin endeks özellikleri önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Zeminlerin sınıflandırılması önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Zeminlerde kompaksiyon önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav yok Alıştırma ve Uygulama
9 Zeminlerde kompaksiyon teknikleri önceki dersin tekrarı Anlatım
10 Zeminlerde su önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Zeminlerde su akımı önceki dersin tekrarı Alıştırma ve Uygulama
12 Zeminlerde gerilme önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Zeminlerde gerilme dağılımı önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Problem çözümü önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Uygulamalar önceki dersin tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Prof. Dr. Mustafa LAMAN Ders Notları (basılı değil) Zemin Mekaniği (Birsen Yayınları , Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN) Zemin Mekaniği Problemleri (Prof. Dr. Vahit KUMBASAR) Çözümlü Problemlerle Zemin Mekaniği (Prof. Dr. Kemal ÖZÜDOĞRU, Prof. Dr. Oğuz TAN, Prof. Dr. İsmail H. AKSOY)