DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kıyı Mühendisliği IMS   413 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mevlüt Sami AKÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEVLÜT SAMİ AKÖZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dalga karakteristiklerini öğretmek
Dersin İçeriği
Kıyı Mühendisliğine giriş, Kıyı ile ilgili tanımlar, dalga özellikleri ve karakteristikleri,Dalga teorileri,Lineer dalga teorisi,Dalga kinematiği ve yayılma hızı, basınç dağılımı, dalga enerjisi, dalga transformasyonu,, sığlaşma, dalga sapması, dalga dönmesi, dalga kırılması, Dalga iklimi, dalga üremesi ve dalga tahmini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler kıyı ve deniz bölgelerindeki kıyı mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenebilecektir.
2) Öğrenciler kıyı mühendisliği ile ilgili planlama, tasarım ve yapım ile ilgili esasları, yaklaşımları öğrenecektir.
3) Öğrenciler kıyı mühendisliği ile ilgili çevresel etkenleri öğrenecektir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kıyı Mühendisliğine giriş, Kıyı ile ilgili tanımlar, dalga özellikleri ve karakteristikleri Anlatım
2 Dalga teorileri Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Lineer dalga teorisi Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Dalga kinematiği ve yayılma hızı Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Basınç dağılımı Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Dalga enerjisi ve enerji akısı Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Dalga transformasyonu Önceki ders tekrarı
8 Ara Sınav
9 Dalga sığlaşması Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Dalga refreksiyonu Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Dalga yansıması Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Dalga difraksiyonu Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Dalga kırılması Önceki ders tekrarı
14 Dalga kırılması Önceki ders tekrarı
15 Dalga iklimi, dalga üremesi ve dalga tahmini Önceki ders tekrarı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar