DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baraj Tasarımı IMP   404 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Baraj haznesinin kısımları ve kapasite hesapları.
Dersin İçeriği
Baraj Hazne Tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baraj yapma amaçları
2) Baraj çeşitleri
3) Barajın kısımları
4) Baraj haznesinin kısımları
5) Ölü hacim hesabı
6) Aktif hacim hesabı
7) Taşkın ötelemesi ile taşkın hacmi hesabı
8) Dolusavak tasarımı
9) Enerji kırıcı havuz tasarımı
10) Baraj gövde tasarımı
11) Baraj gövde enkesitinin ölçekli çizimi
12) Barajın türüne göre yapılması gereken ilave analizler
13) Planlanan baraj gölünün topoğrafik harita üzerinde plan gösterimi
14) Dolusavak hidrolik profilinin çizimi
15) Genel tekrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baraj yapma amaçları Su yapıları-2 dersi
2 Baraj türleri Su yapıları-2 dersi
3 Barajın kısımları Su yapıları-2 dersi
4 Ölü hacim hesabı Akarsuda katı madde taşınımı
5 Aktif hacim hesaplama yöntemleri Excel programı
6 Taşkın ötelemesi ve taşkın hacmi hesabı İlgili Konular
7 Dolusavak tasarımı previous subjects
8 Ara Sınav Bütün konular
9 Dolusavak tasarımı Excel
10 Enerji kırıcı havuz tasarımı Akışkanlar mekaniği
11 Baraj gövde tasarımı ve baraj yüksekliğinin tayini önceki konular
12 Baraj gövde enkesitinin ölçekli çizimi önceki konular, Autocad programı
13 Barajın türüne göre yapılması gereken ilave analizler önceki konular
14 Planlanan baraj gölünün topoğrafik harita üzerinde plan gösterimi önceki konular
15 Dolusavak hidrolik profilinin çizimi Autocad programı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar