DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Planlama IMP   410 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Örnek bir proje üzerinde iş programı yapılması (CPM uygulaması)
Dersin İçeriği
Örnek bir proje üzerinde iş programı yapılması (CPM uygulaması)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş programının temel mantığını anlar.
2) İş programını yapar
3) İş programını takip eder.
4) CPM kullanır.
5) MS Project kullanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, konunun verilmesi Okuma Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
2 İş programı yapılması Uygulama Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
3 İş programı yapılması Uygulama Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
4 İş programı yapılması Uygulama Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
5 İş programı yapılması Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
6 İş programı yapılması Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
7 İş programı yapılması Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma
9 MS project uygulaması - takvim oluşturulması Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
10 MS project uygulaması - aktivite ve sürelerin girilmesi Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
11 MS project uygulaması - öncüllerin girilmesi Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
12 MS project uygulaması - kaynak atama Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
13 MS project uygulaması - Temel plan kaydetme Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
14 MS project uygulaması - Projenin Takip edilmesi Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
15 MS project uygulaması - rapor alınması Uygulama Soru-Cevap
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar