DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Malzemesi 2 IMP   416 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı malzemesi konusunda deneyler
Dersin İçeriği
Polimer, ahşap ve metaller. Bağlayıcı malzemeleri. Beton bileşen malzemeleri: Çimento. Beton bileşen malzemeleri: Beton agregaları. Beton bileşen malzemeleri: Beton karma suyu. Beton bileşen malzemeleri: Beton katkıları Beton karışım hesabı. Taze ve

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
2) Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
3) Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği
4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi
5) Deney yapma becerisi
6) Malzemeyi öğrenme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
X
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deney hakkında bilgi
2 Laboratuvar Önceki haftanın tekrarı Anlatım
3 Laboratuvar Önceki haftanın tekrarı Anlatım
4 Agrega deneyleri Önceki haftanın tekrarı Deney / Laboratuvar
5 Agrega deneyleri Önceki haftanın tekrarı Anlatım
6 Çimento deneyleri Önceki haftanın tekrarı Deney / Laboratuvar
7 Beton karışım hesabı Önceki haftanın tekrarı Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 Kalıpların hazırlanması Önceki haftanın tekrarı Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Beton hazırlanması Önceki haftanın tekrarı Deney / Laboratuvar
11 Beton deneyleri Önceki haftanın tekrarı Anlatım
12 Beton deneyleri Önceki haftanın tekrarı Anlatım
13 Sonuçlar Önceki haftanın tekrarı Anlatım
14 Sonuçlar Önceki haftanın tekrarı Deney / Laboratuvar
15 Yorumlar Önceki haftanın tekrarı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar