DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betonarme Yapı Tasarımı IMZ   312 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HACİ MURAT ARSLAN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.BEYTULLAH TEMEL2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HACİ MURAT ARSLAN2. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.İSMAİL HAKKI ÇAĞATAY2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders içeriğinde belirtilen konuların öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Betonarme yapı tasarımı, döşemeler, kirişler, kolonlar, temeller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
2) Mühendislik problemini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
3) Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği
4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu yapabilme becerisi
5) Betonarme yapı tasarımını öğrenme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Betonarme
2 Döşemeler Önceki haftanın tekrarı Anlatım
3 Döşemeler Önceki haftanın tekrarı Anlatım
4 Kirişler Önceki haftanın tekrarı Anlatım
5 Kirişler Önceki haftanın tekrarı Anlatım
6 Kolonlar Önceki haftanın tekrarı Anlatım
7 Kolonlar Önceki haftanın tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav
9 Temeller Önceki haftanın tekrarı Anlatım
10 Temeller Önceki haftanın tekrarı Anlatım
11 Deprem hesabı Önceki haftanın tekrarı Anlatım
12 Deprem hesabı Önceki haftanın tekrarı Anlatım
13 Proje Önceki haftanın tekrarı Anlatım
14 Proje Önceki haftanın tekrarı Anlatım
15 Rapor Önceki haftanın tekrarı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar